Kalendar

Naziv
Datum
Tip
Klub
Grad
Država
Odbor
Primopredaja Respiratora KBC- u Split19.01.2018Club EventSplit NoviSPLIT CROATIA-
3. kvartalni sastanak ICC koordinacije10.02.2018Sastanak-RIJEKA CROATIAICC - Inter Country Committee
Charter svečanost RC Nova Gradiška23.02.2018CharterNova GradiškaNOVA GRADIŠKA CROATIA-
DTTS - District Team Training Seminar - 23.-24.2.201824.02.2018District Event-OSIJEKCROATIAOdbor za obuku
PETS - President Elect Training Seminar - 23.-24.3.2018.24.03.2018District Event-MEDULINCROATIAOdbor za obuku
Dan Planeta Zemlja_Pošumljavanje21.04.2018District Event-DELNICECROATIAGuverner Distrikta
Distriktna Konferencija 11.05. -13.05. 201811.05.2018District Event-RabacCROATIAGuverner Distrikta
1 - 7