Kalendar

Naziv
Datum
Tip
Klub
Grad
Država
Odbor
Biciklijada - "Biciklom da stipendija 4"30.09.2017Club EventHvarHVAR CROATIA-
Rotary Foundation Seminar18.11.2017District Event--CROATIAOdbor za Rotary Foundation
DTTS - District Team Training Seminar - 23.-24.2.201824.02.2018District Event-OSIJEKCROATIAOdbor za obuku
PETS - President Elect Training Seminar - 23.-24.3.2018.24.03.2018District Event-MEDULINCROATIAOdbor za obuku
Distriktna Konferencija 11.05. -13.05. 201811.05.2018District Event-RabacCROATIAGuverner Distrikta
1 - 5